IT Trender 2015

Jag brukar vara någorlunda skeptisk till analysföretag som Gartner, Forrester m.m. Men vissa av trenderna på tre års sikt som Gartner pratar om här håller jag med om och märker mer och mer att kunder undersöker mer aktivt. Det som jag tyckte var mest intressant ur IT-drift, outsourcing, hosting och molnperspektiv var följande:

Computing everywhere
Eftersom mobiltelefoner fortsätter att växa, förutspår Gartner en ökning på att betjäna behoven hos den mobila användaren i olika sammanhang och miljöer, i motsats till att fokusera på enheter endast. Användaren använder flera devices både privat och på kontoret och BYOD är mer aktuell än någonsin.

“Phones and wearable devices are now part of an expanded computing environment that includes such things as consumer electronics and connected screens in the workplace and public space,” säger Mr. Cearley från Gartner “Increasingly, it’s the overall environment that will need to adapt to the requirements of the mobile user. This will continue to raise significant management challenges for IT organizations as they lose control of user endpoint devices. It will also require increased attention to user experience design.”

Cloud/Client Computing
Trenden att koppla ihop moln med klienter och då framförallt mobila enheter fortsätter att växa.

“Cloud is the new style of elastically scalable, self-service computing, and both internal applications and external applications will be built on this new style,” säger Mr. Cearley från Gartner “While network and bandwidth costs may continue to favor apps that use the intelligence and storage of the client device effectively, coordination and management will be based in the cloud.”

Software-Defined Applications and Infrastructure
Agil utveckling av allt från applikationer till infrastruktur är en förutsättning för organisationer att leverera den flexibilitet som krävs för att få den digitala affären att fungera effektivt. Software-defined nätverk, lagring, data center och säkerhet mognar. Molntjänster konfigureras genom API-anrop och script likväl som applikationer och databas. För att hantera snabba föränderliga krav på den digitala affären och kunna skala system upp eller ned snabbt, måste man komma bort från statiska till dynamiska modeller. Regler, modeller och kod som dynamiskt rullas ut och konfigurerar alla de element som behövs från nätverk till applikation behövs.

Web-Scale IT
Web-Scale IT är ett begrepp av global hantering av data som de stora molntjänsteleverantörer använder sig av för IT-miljöer. Fler organisationer kommer att börja tänka, agerara och bygga applikationer samt infrastruktur som webbjättar som Amazon, Google och Facebook. Web-scale IT kommer inte ske omedelbart, men kommer att utvecklas över tiden när kommersiella hårdvaruplattformar anammar de nya modellerna och cloud-optimized och software-defined blir mainstream. Det första steget mot Webb-scale IT för många organisationer bör vara DevOps vilket för utveckling och drift tillsammans på ett samordnat sätt att införa continous delivery av applikationer och tjänster.