Move-AzureResource ?

Ni som använder Preview portalen för Azure har noterat att det har tillkommit en hel del trevliga funktioner. Något som varit efterfrågat är att kunna gruppera sina resurser på ett sätt som gör att det går att få en överblick. Har du mer än 20+ resurser så vet du att det inte är helt lätt att hålla koll på vad som tillhör vad.
Med Resource Groups kan du gruppera resurser som hör tillsammans, detta underlättar även vid billig.

Alla resurser som skapas i “gamla” och nya portalen, eller PowerShell får automatiskt en ResursGrupp tilldelad till sig. Har du inte specat en ny eller befintlig ResursGrupp kommer resursen få en “autogenererad” ResursGrupp tilldelad.
Detta innebär att du förmodligen har ett antal ResursGrupper utan någon som helst struktur.
Tidigare gick det inte att flytta resurser mellan grupper, men i och med Azure Resource Manager kan du nu göra detta.

Övningen här var att en kund ville gruppera en publik webtjänst under en och samma ResourceGroup.
Följande resurser låg i olika ResourceGroups, En VM med DB och Cloud Service, Ett Vnet med Point To Site VPN, en Web App, Ett storage Acc.

Målet är att lägga alla resurser i gruppen xxxyyyrg01
Då kör vi
Inget händer? inget fel, ingen konfirmation att kommandot gick igenom.. In på google och kolla efter lösningar. Är tydligen en hel del som har problem med att flytta resurser i PowerShell. Se Issue hos Gitub Tydligen någon bugg eller liknande i senaste Azure modulen. Då tar vi och testar en äldre version. Vilken version kör vi ?

Major Minor Build Revision
----- ----- ----- --------
0   9   1   -1                             

För ny.
In med version 0.8.16
http://az412849.vo.msecnd.net/downloads04/azure-powershell.0.8.16.msi

Verkar fungera. Låt oss se

Name			ResourceGroupName                          
----			-----------------                          
xxxyyycs01    	xxxyyyrg01                            
xxxyyyvml01     	xxxyyyrg01                            
xxxyyyvn01      	xxxyyyrg01                            
xxxyyysa01      	xxxyyyrg01                            

Så just nu så verkar det som om man får köra en äldre version utav Azure modulen för att få det att fungera.