Rädslan för molnet

Då jag träffar kunder är en av dom vanligaste frågorna, “är molnet verkligen säkert?”

Det är ingen konstig fråga men oron är obefogad. Jag tror osäkerheten beror på en kombination av det man hör i medier, lokala leverantörer samt viss okunskap:

  • Tjänster som är publika mot internet kommer att hackas oberoende om dom ligger i molnet eller inte och det handlar oftast om svaga lösenord, mänskliga processer/rutiner och buggar/hål på en högre nivå än själva molnet i sig.
  • Lokala leverantörer har ett incitament att sälja sin server/moln istället för att förespråka tex Amazon, Microsoft eller Google, där dom inte tjänar pengar. Leverantörerna kanske säger att det måste lagras i Sverige eller är osäkert i molnet.
  • Molnet är även ett fluffigt och abstrakt begrepp som inte beskriver vad det egentligen är vilket också kan skapa en förvirring och oro.

Egentligen är en bättre benämning för molnet; bunkern eller bankvalvet.

Jag är övertygad om att ingen hosting/outsourcing/drift- leverantör i Sverige eller Norden idag kan leverera samma säkerhet och trygghet som ex. Microsoft kan i Azure. Bevis för detta är Microsofts 25+ säkerhetsstandarder dom efterföljer. Den här filmen är en bra introduktion till Microsofts Datacenter.

Håller du inte med? skriv en kommentar eller hör av dig!