Prislista för Azure tjänster ratecard

Här är ett powershell script som tankar ned priserna för alla resurser i Azure i json.
Bra mycket smidigare än att behöva kolla webben efter priser.
Använd ratecard tillsammans med usageaggregates
Läs mer här
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/mt219004.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/mt219001.aspx

Det som kan behövas ändras i scriptet är följande
$offerDurableID = “MS-AZR-0003p” // se https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/offer-details/
$currency = “SEK”
$locale = “se-se”
$region = “SE”